starość

Domy opieki – bardzo ważne jest, by w tego typu domach osoby starsze czuły się jak u siebie

Ostatnio słyszmy, że nasze społeczeństwo starzeje się, co oznacza, że rodzi się relatywnie mniej dzieci, w porównaniu z ilością osób, które dożywają podeszłego wieku. Poprawa jakości życia wpływa na to, że wydłuża się nasze życie. Jest to oczywiście bardzo dobra oznaka, rodzi za sobą równocześnie zwiększenie zakresu usług skierowanych właśnie z myślą o osobach starszych. W naszej kulturze zwykło się uważać, że osobami starszymi powinna opiekować się najbliższa rodzina – dzieci, czy też wnuki, z jakimi takie osoby przeżyły większość swojego życia.
Read More