słuch

Wady słuchu

We współczesnym świecie dużo mówi się o rozmaitych wadach i chorobach słuchu. W pewnym sensie są one zjawiskiem pojawiającym się częściej niż dawniej, z rozmaitych przyczyn. Co najwazniejsze, w obecnym świecie człowiek ma do czynienia ze znacznie większym stężeniem hałasu niż dawniej. Wynika to z większego natężenia ruchu drogowego i powietrznego, a także funkcjonowania innych urządzeń produkujących hałas.
Read More